REWOLUCJA
W BALUSTRADACH CAŁOSZKLANYCH

BALARDO definiuje zupełnie na nowo balustrady całoszklane i redukuje zasadniczo nakłady związane z kosztami oraz montażem. BALARDO posiada świadectwo kontroli zgodności typu i bazuje na całkowicie nowej koncepcji systemu. Pełne oszklenie balustrady staje się atrakcyjne i opłacalne jak nigdy dotychczas.

Proszę wybrać interesujące Państwa zastosowanie

Balkon francuski